Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Interesne dejavnosti

Vzgojitelji otrokom ponujamo v prostem času številne in zelo raznolike interesne dejavnosti. Otroci se glede na svoje interese in zanimanja vključujejo v dejavnosti, ob katerih nabirajo številne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati boljšo samopodobo…
Vsaka navedena aktivnost se izvaja po letnem urniku in ima svoj delovni načrt, smotre in cilje, ki jih želi doseči. Mentor posamezne dejavnosti je vzgojitelj, ki izdela vsebinski program. Veliko dejavnosti poteka tedensko. Določene aktivnosti pa so vezane na letne čase oz. aktualne dogodke in prireditve na nivoju doma, šole ali okolice.

V šolskem letu 2018/2019 organiziramo veliko število različnih interesnih dejavnosti. Otroci si lahko poiščejo primerno dejavnost zase in z udejstvovanjem krepijo svoja znanja, pridobivajo nova in nabirajo pozitivne izkušnje.

Poleg interesnih dejavnosti vodja doma vodi tudi Domsko skupnost. Vsaka skupina v začetku septembra izvoli predstavnike skupine, ki jo potem predstavlja in zastopa na sestankih Domske skupnosti (ob sredah popoldan). Ti so namenjeni pogovorom in dogovorom o tekočih zadevah, načrtovanju skupnih dejavnosti, predlogom, pohvalam, grajam  in podobno.

urnik ID

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.