Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Interesne dejavnosti

Vzgojitelji otrokom ponujamo v prostem času številne in zelo raznolike interesne dejavnosti. Otroci se glede na svoje interese in zanimanja vklučujejo v dejavnosti, ob katerih nabirajo številne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati boljšo samopodobo…
Vsaka navedena aktivnost se izvaja po letnem urniku in ima svoj delovni načrt, smotre in cilje, ki jih želi doseči. Mentor posamzne dejavnosti je vzgojitelj, ki izdela vsebinski program. Veliko dejavnosti poteka tedensko. Določene aktivnosti pa so vezane na letne čase oz. aktualne dogodke in prireditve na nivoju doma, šole ali okolice.

V šolskem letu 2016/2017 organiziramo preko 25 različnih interesnih dejavnosti. Otroci si lahko poiščejo primerno dejavnost zase in z udejstvovanjem krepijo svoja znanja, pridobivajo nova in nabirajo pozitivne izkušnje.

Športne dejavnosti:
Kolesarjenje
Nogomet
Atletika
Športni krožek
Igre z žogo

Dejavnosti v sožitju z naravo in živalmi:
Akvaristika
Čebelarstvo
Kinološko-doživljajske urice
Konjeniški krožek
Vrt v malem

Dejavnosti ročnih spretnosti in ustvarjanja:
Popravilo koles
Ustvarjalne delavnice
Dekoriranje občinske avle
Risarski krožek

Miselne dejavnosti:
Male sive celice
Računalništvo
Šah
Mladinske sprostitvene delavnice
Trening komunikacijskih veščin/mediacija
Interakcijske delavnice
Sprostitveni krožek

Kreativne dejavnosti:
Zabave/programi
Dramsko recitacijski krožek
Glasbena kovačnica
Literarno glasilo in stenčas
Multimedija (fotografiranje, domska spletna stran, mediji)
Prostovoljstvo/medgeneracijsko sodelovanje

Poleg interesnih dejavnosti vodja doma vodi tudi Domsko skupnost. Vsaka skupina v začetku septembra izvoli predstavnike skupine, ki jo potem predstavlja in zastopa na sestankih Domske skupnosti (ob sredah popoldan). Ti so namenjeni pogovorom in dogovorom o tekočih zadevah, načrtovanju skupnih dejavnosti, predlogom, pohvalam, grajam  in podobno.

Urnik interesnih dejavnosti

V meniju na desni strani lahko preberete, kaj so o nekaterih dejavnostih in svojih vtisih napisali otroci. Še veliko več pa otroci seveda odnesejo s seboj v svojih srcih in spominih…

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Hitri kontakt

Vaš e-naslov (obvezno)

Vaše sporočilo oz. vprašanje

Zaradi preprečevanja zlorab, prosim prepiši captcha v spodnji okvir:

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.