Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Urnik interesnih dejavnosti

Splošne dejavnosti

Akvarijski krožek

sezonsko - mentor: Boris Kovšca

Čebelarstvo

mentorica: Branka Šemen

Dramsko recitacijski krožek

po LDN - mentorji: Darinka Gerič, Zora Perdigal Vučko, Leon Vreča

Glasbena kovačnica

mentor: Leon Vreča

Interakcijske delavnice

mentorica: Monika Košec

Kolesarjenje

sezonsko - mentor: Andrej Škrjanec

Kinološko-doživljajske urice

mentorici: Stela Kovačič, Kamila Kramarič

Konjeniški krožek

mentor: Leon Vreča

Ustvarjalne delavnice

mentorica: Marija Zorko

Male sive celice

mentorica: Jožica Rejak

Mediacija

mentorice: Monika Košec, Kamila Kramarič, Lidija Balažic in Darinka Gerič

Mladostniške sprostitvene delavnice

mentorica: Maja Seliškar

Multimedija

mentorica: Klavdija Paldauf

Nogomet

mentor: Primož Kralj Ritonja

Pohodništvo

sezonsko - mentorja: Mateja Marovič, Primož Kralj–Ritonja

Medgeneracijsko sodelovanje

mentorica: Vida Šijanec

Popravilo koles

sezonsko - mentor: Marjan Rus

Računalništvo

mentor: Andrej Škrjanec

Risarski krožek

mentorica: Lidija Košar

Šah

po LDN - mentor: Marjan Rus

Sprostitveni krožek

mentorica: Natalija Majcen

Stenčas in glasilo

po LDN - mentorice: Andreja Gjerek Kreslin, Lidija Balažic, Klavdija Paldauf

Vrt v malem

mentorici: Lidija Balažic, Marija Balažic

Programi, zabave

po LDN - mentorji: Andreja Gjerek Kreslin, Lidija Balažic, Monika Košec, Zora P. Vučko, Darinka Gerič, Leon Vreča
Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.