Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Mediacija

Konflikti so sestavni del našega življenja in zato si bomo prizadevali, da bodo postali priložnost za učenje. Posameznik se učinkoviteje sooča z nesoglasji in konflikti, če ima osvojene veščine komuniciranja in veščine konstruktivnega obvladovanja konfliktov. Poleg tega, da se posameznik nauči učinkoviteje izražati, ima vso odgovornost, da se z nastalim konfliktom sooči in poišče rešitev zanj. To je bistvo mediacije- da se sprta otroka pogovorita, si predstavita vsak svoj zorni kot konflikta, svoja čustva, iščeta možne rešitve problema in na koncu dosežeta skupen dogovor, s katerim sta oba zadovoljna. Mediator jima pri tem pomaga.

Vsi otroci se bodo udeležili treninga komunikacijskih veščin in osvajali znanja o komunikaciji, o konfliktu, čustvih, jaz sporočilih, saj je to bogata naložba za prihodnost in za lažje vključevanje otrok v družbo po odpustu iz Doma.

Cilji programa so:

  • predstavitev programa in pomena mediacije;
  • promocija mediacije;
  • izvajanje mediacij v odnosih otroci/starši/strokovni delavci;
  • izobraževanje vrstniških mediatorjev, delavnice;
  • tematske delavnice za zavodske otroke;
  • nadgradnja, pridobivanje novih znanj, motiviranje;
  • predvsem pa na podlagi vsega tega izboljšanje kvalitete odnosov v zavodu, dvig sposobnosti za komunikacijo in učinkovito reševanje konfliktov vseh udeležencev procesa, njihova osebnostna rast itd. (večja aktivnost in odgovornost otrok, manj sankcioniranja).

 

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.