Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vzgojni dom Veržej - Naše dejavnosti - Razmišljanja – Glasilo Doma Veržej

Razmišljanja – Glasilo Doma Veržej

Vsak izmed nas ima svoje skrivnosti: svoje misli, želje, svoj notranji svet. Veliko nemirnega je v nas, takšnih in drugačnih občutkov, veliko želja, hotenj, teženj po ustvarjanju, dokazovanju, odkrivanju… Nekatere skrivnosti še vedno nosimo neizpovedane v sebi, skrite v svoji skrinjici, delček njih je v naših Razmišljanjih, domskem glasilu, ki izhaja že več kot dvajset let in ga ob pomoči mentorjev pridno soustvarjajo otroci in mladostniki našega Doma. Veliko svojih doživetij, občutij in spominov izlijejo na papir v takšni ali drugačni obliki – nekateri skozi prozo ali poezijo, drugi skozi fotografijo, risbo ali samo z drobno mislijo. Tako je v  glasilu vedno polno zanimivih in doživetih vsebin.

Razmišljanja 2015/16

Razmišljanja 2016/17

Razmišljanja 2017/18

23. številka  24. številka

 

Razmišljanja 2012/13

Razmišljanja 2013/14

Razmišljanja 2014/15

Naslovnica 2013/14 Naslovnica 2014_15
 20. jubilejna številka
s prvo naslovnico
in izborom preteklih številk
 21. številka Najkvalitetnejše glasilo
v šolskem letu 2014/15 po izboru
Društva specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Zares smo veseli, ker je glasilo Razmišljanja prejelo že vrsto pohval in priznanj. Priznanje za najkvalitetnejšo otroško oziroma mladinsko glasilo zavodov za usposabljanje Republike Slovenije smo prejeli iz Društva defektologov Slovenije oz. zdaj Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v letih 1994, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 in 2015. Priznanje in pohvalo smo prejeli tudi od revije Otrok in družina, pohvalo za stalno kvaliteto od revije PIL in PIL Plus v letu 2000  in pohvalo JSKD za kulturne dejavnosti za najboljša literarna glasila v letu 2011.

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.