Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vzgojni dom Veržej - Naše dejavnosti - Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

INOVACIJSKI PROJEKTInovacijski projekt: Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

 

Vtisi otrok ob srečanju z živalmi

Fantje in dekleta, osnovnošolci, ki so v vzgojnem domu, potrebujejo prav tako kot vsi ostali, prostočasne dejavnosti, v okviru katerih razvijajo svoje interese in sposobnosti. Že pred časom smo imeli v Vzgojnem domu Veržej interesno dejavnost s pomočjo živali, oz. kinološko-doživljajske urice, lansko leto pa smo pripravili inovacijski projekt: Socialno pedagoško dela s pomočjo živali – s psi. Stiki z živalmi so za naše otroke še posebej pomembne, saj imajo nekateri med njimi tudi doma svoje živali, ki pa jih zaradi življenjskih okoliščin vidijo veliko manj, kot bi si želeli. Spet drugi bi kakšno od domačih živali doma želeli imeti, pa te možnosti zaradi različnih vzrokov nimajo. Del te vrzeli zapolni omenjena interesna dejavnost oz. zdaj inovacijski projekt. Različne dogodke, vtise in svoj odnos do živali, že nekaj let pišejo na papir in objavljajo v našem domskem glasilu Razmišljanja. Sledi nekaj otroških prispevkov iz preteklih nekaj let.

Otroci in živali 1Otroci in živali 2

Otroci in živali 3Otroci in živali 4

 

Evalvacija inovacijskega projekta: Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

Izvajalca dejavnosti / mentorja: vzgojiteljica Stela Kovačič in zunanji sodelavec Vekoslav Potočnik
Vodja projekta: Kamila Kramarič

evalvacija

Otroci so skozi svoje občutke in osebna razmišljanja odkrito odgovarjali tudi ob koncu leta, ko smo pripravili evalvacijo projekta.
Zelo realno so se ocenili in presenetljivo podrobno ter odkrito opisali svoja doživljanja pri dejavnosti in posamezne občutke, ki so zelo pozitivno naravnani. Sebe in svoje težave vidijo izboljšane oziroma odpravljene. Vsi so prepričani v učno uspešnejše in bolj odgovorno šolsko leto, v izboljšanje odnosov tako z vrstniki kot domačimi, manj konfliktnosti in večjo komunikativnost.

Evalvacija IP vrednotena skozi vprašalnike je tako pokazala zelo pozitivne rezultate in vrednotenje s strani vključenih otrok, kot tudi s strani njihovih matičnih vzgojiteljev ter mentorjev. Rezultati dokazujejo močno potrebo po takšni vrsti dejavnosti, širjenju le te in uvajanje v vsakodnevno življenje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

 

 

 

 

Strokovni članek o našem projektu tudi v Reviji Didakta

didakta179V 179. številki revije Didakta, letnik 2015 je vodja projekta in strokovna vodja doma Kamila Kramarič objavila članek, v katerem je naš inovacijski projekt socialno pedagoškega dela s pomočjo živali podrobneje predstavljen.

Vabljeni k branju članka na straneh 23 – 31 …

VIR:
Revija Didakta 179, marec/april 2015

 

 

 

 

 

didakta1V 191. številki revije Didakta, letnik 2017 je strokovna vodja doma Kamila Kramarič objavila članek, ki govori o medsebojnih odnosih in psu kot pomočniku pri vzgoji otrok in mladostnikov.

Vabljeni k branju članka na straneh 18-23.

VIR:
Revija Didakta 191, junij 2017

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija in video

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.