Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Vsakdanje življenje

Preden otroka sprejmemo, pričakujemo, da si, skupaj s starši in predstavniki Centra za socialno delo, Dom ogleda, obenem pa želimo, da se vsak otrok v pogovoru s svojimi starši prostovoljno odloči, da pride k nam. Uradno namestitev uredi pristojna strokovna služba centra za socialno delo tiste občine, kjer otrok biva.

Starši se otroku s tem, ko je nameščen v Dom, ne odrečejo. Z njim imajo redne telefonske stike, lahko ga obiščejo v Domu, mu pišejo, otrok ima možnost preživljanja vikendov, praznikov, počitnic doma, v krogu svoje družine, in takrat mu lahko starši nudijo vso pozornost, skrb, ljubezen, ki jo potrebuje.

V Domu je šest skupin, v katerih ustvarjamo klimo sproščenosti, domačnosti, odprtosti, strpnosti, kar zagotavlja pogoje za pridobivanje življenjskih izkušenj in oblikovanje pozitivne samopodobe. Poleg tega imamo še dve stanovanjski skupini (v Veržeju in Dokležovju). Nismo le šola. Smo šola za življenje!

Prizadevamo si, da je življenje pri nas za otroke čim bolj prijetno in koristno. Dopoldanskemu pouku v šoli sledijo popoldanske prostočasne aktivnosti in učenje. Delujejo številni krožki in dejavnosti. Prav vsak si lahko najde področje, kjer najbolje zadovolji svoje potrebe. Otroci se učijo novih vzorcev vedenja, živeti drug z drugim in sprejemati drugačne od sebe. Organiziramo razne doživljajske projekte in sodelujemo tudi na nekaterih mednarodnih.

Vzgojitelji otrokom ponujamo v prostem času številne in zelo raznolike interesne dejavnosti. Otroci se glede na svoje interese in zanimanja vključujejo v dejavnosti, ob katerih nabirajo številne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati boljšo samopodobo…
Za več o dogajanju, dejavnostih in aktivnostih, ki se pri nas dogajajo, pokukajte po naših straneh.

In šolanje?

Otroci našo interno šolo obiskujejo skupaj z drugimi otroki iz okoliša, vendar je izvajanje šolskega programa prilagojeno njihovim specifičnim potrebam. Pouk zanje poteka v majhnih skupinah in dobivajo veliko več individualne pomoči.

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.