Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Vzgojne skupine

V naši ustanovi najdejo otroci svoj drugi dom. Prostorsko je naš dom oblikovan kot sklop stanovanj – skupin, ki je v neposredni bližini osnovne šole, s katero sta med seboj povezana.

Iz vhodnega dela stavbe (ker je veliko stekla, ga imenujemo to akvarij) se odpravimo desno na velik povezovalni hodnik (imenovan hol). Od tam so vhodi v posamezne skupine, ki so kot posamezna stanovanja in izhod na zunanji travnik z igrali in igrišče.

Na razpolago je šest stanovanj, v stalni uporabi so trenutno štiri. Posamezna stanovanja – skupine imajo tri nadstropja. V spodnjem delu je dnevni prostor z manjšo kuhinjo in jedilnico ter sanitarijami in shrambo. Zgornji dve nadstropji sta namejeni splanim prostorom, ki imajo etažne kopalnice ter sanitarije. Od 2016 imamo tudi stanovanjsko skupino, ki se nahaja v stanovanjski hiši na Krapju.

Za otroke in mladostnike v vsaki skupini skrbijo po štirje vzgojitelji 24 ur na dan/365 dni v letu, v stanovanjski skupin je vzgojiteljv pet.
Trenutno je tretja skupina dekliška (samo dekleta), ostale štiri skupine so fantovske (samo fantje).

1. vzgojna skupina - trenutno neaktivna

2. vzgojna skupina - trenutno neaktivna

3. vzgojna skupina - dekliška skupina

4. vzgojna skupina - fantovska skupina

5. vzgojna skupina - fantovska skupina

6. vzgojna skupina – fantovska skupina

Stanovanjska skupina Dokležovje

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.