Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Vzgojne skupine

V naši ustanovi najdejo otroci svoj drugi dom. Prostorsko je naš dom oblikovan kot sklop stanovanj – skupin, ki je v neposredni bližini osnovne šole, s katero sta med seboj povezana.

Iz vhodnega dela stavbe (ker je veliko stekla, ga imenujemo to akvarij) se odpravimo desno na velik povezovalni hodnik (imenovan hol). Od tam so vhodi v posamezne skupine, ki so kot posamezna stanovanja in izhod na zunanji travnik z igrali in igrišče.

Na razpolago je šest stanovanj, v stalni uporabi so trenutno štiri. Eno dodatna skupina bo v uporabi še do novembra, ko se Stanovanjska skupina Veržej seli v hišo v Veržeju. Posamezna stanovanja – skupine imajo tri nadstropja. V spodnjem delu je dnevni prostor z manjšo kuhinjo in jedilnico ter sanitarijami in shrambo. Zgornji dve nadstropji sta namenjeni spalnim prostorom, ki imajo etažne kopalnice ter sanitarije. Ena stanovanjska skupina se nahaja v stanovanjski hiši v Dokležovju.

Za otroke in mladostnike v vsaki skupini skrbijo po štirje vzgojitelji 24 ur na dan/365 dni v letu, v Stanovanjski skupini Dokležovje je vzgojiteljev pet. Trenutno je ena skupina dekliška (samo dekleta), štiri skupine so fantovske (samo fantje) in ena skupina je mešana (fantje in dekleta).

Stanovanjska skupina Dokležovje

Stanovanjska skupina Veržej

3. vzgojna skupina - dekliška skupina

4. vzgojna skupina - fantovska skupina

5. vzgojna skupina - fantovska skupina

6. vzgojna skupina – fantovska skupina

 

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.