Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Stanovanjska skupina Veržej

Stanovanjska skupina Veržej je na novo odprta skupina, v kateri bodo bivala tako dekleta kot fantje. V prihajajočem šolskem letu se bodo vzgojiteljice posvetile predvsem oblikovanju skupine, ki bo nudila možnost osebnostne rasti  prav vsakega posameznika, v iskanju močnih področij, sposobnosti, talentov in veščin. Vzgojiteljice zanje pripravljajo raznolike dejavnosti, od športnih, dramskih, do različnih ustvarjalnih.

Težili bodo k ustvarjanju prijetne, sproščene, odprte klime, kjer se bo vsak posameznik počutil slišanega, razumljenega, sprejetega in varnega.V novi bivalni enoti se bodo aktivno vključili v ožje in širše socialno okolje in tako pridobili še dodatne socialne izkušnje.

Skozi različne dejavnosti se bodo otroci učili prepoznavanja lastnih občutkov, čustev, doživljanj ter tudi primernega izražanja ter umeščanja sebe v odnose z drugimi.

Vzgojiteljice bodo vzpodbujale njihovo samostojnost, odgovornost, delovno naravnanost, samoiniciativnost in ustvarjalnost. Skozi vse leto bodo namenili velik poudarek sodelovanju s starši preko pogovorov, obiskov na domu, obiskov staršev v stanovanjski skupini, na sestankih in delavnicah.

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.