Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vzgojni dom Veržej - O Domu - Dokumentacija - Načela vzgojnega delovanja

Načela vzgojnega delovanja

Pri organizaciji vzgojnega procesa nam bodo služila kot temeljna orientacija, okvir in vodilo za pedagoško delovanje načela:

1. načelo individualizacije in diferenciacije
2. načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti; iskanja pozitivnih lastnosti otroka in razvijanja že obstoječih interesov
3. načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka/mladostnika v procesu lastnega razvoja
4. načelo odpravljanja razvojnih zaostankov in vrzeli
5. načelo timskega dela – usklajenosti socialno-pedagoških, svetovalnopsiholoških, svetovalno intervencijskih, psihoterapevtskih, medicinskih,
nevropediatričnih, fizioterapevtskih ter morebitnih drugih posegov
6. načelo kontinuiranega, sistematičnega vzgojno-izobraževalnega procesa
7. načelo sodelovanja z družino
8. načelo inkluzije, integracije in normalizacije.

 

Povzeto po Letnem delovnem narčtu doma – glej Dokumentacija.

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.