Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vzgojni dom Veržej - O Domu - Otroci in mladostniki

Otroci in mladostniki

V zavodu bivajo fantje in dekleta, ki so še šoloobvezni, torej obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9. razreda. Prihajajo iz vse Slovenije, uradno pa jih k nam nameščajo centri za socialno delo. Predlog za namestitev lahko podajo centri sami, ali pa starši, strokovni delavci šol, osebni zdravniki, pedopsihiatri ali drugi, neredko pa se zaradi osebnih stisk za prihod k nam odločijo otroci sami.

V naši ustanovi najdejo otroci svoj drugi dom. Pomagamo jim, ko se zaradi najrazličnejših vzrokov (neopravičeno izostajanje od pouka, potepanje, beganje od doma, neprilagojeno vedenje, čustvene težave, konflikti s starši, z učitelji, vrstniki, zaradi učnih težav, neobvladovanja agresivnih in avtoagresivnih impulzov, psihosomatskih težav, kraj in drugih kaznivih dejanj, prvih izkušenj s prepovedanimi psihoaktivnimi snovmi, suicidalnih teženj, spolnih zlorab …) znajdejo v stiski, ko so starši ali rejniki vzgojno nemočni in ko ustaljene oblike svetovalnega dela niso več učinkovite. Otroci potrebujejo intenzivnejšo in učinkovitejšo pomoč, zato so pri nas z namenom, da premostijo težave, v katerih so se znašli in katere negativno vplivajo na njihovo sedanje in prihodnje življenje.

In vendar niso naši otroci in mladostniki prav nič drugačni od tistih, ki niso v zavodu. Imajo svoje želje in pričakovanja, življenjske cilje, ki jim sledijo, čustva, ki jih kot otroci oz. mladostniki doživljajo. Iščejo svoje mesto med soljudmi in pot, po kateri bodo šli do cilja.  Bivanje pri nas je zanje “šola življenja in dela”.

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.