Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Zaposleni

Vzgojitelji – socialni pedagogi

Vzgojitelji so ključni izvajalci dela v Domu, ki predlagajo in izvajajo vzgojni program. Vzgojno delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni v letu. Imamo 6 vzgojnih skupin. V vsaki skupini deluje ožji strokovni tim štirih vzgojiteljev. Po izobrazbi so to socialni pedagogi ali pedagogi drugega profila z opravljenim dodatnim strokovnim usposabljanjem, ki imajo obenem uporabna znanja z različnih življenjskih področij.

Strokovni delavci/vzgojitelji po vzgojnih skupinah v šolskem letu 2018/19:

Stanovanjska skupina Dokležovje (fantovska): Tanja Hakl Ivančič, Monika Košec (vodja), Stela Kovačič, Leon Vreča,  Jožica Rejak, Cigan Uroš – spremljevalec

Stanovanjska skupina Veržej (mešana): Tjaša Frumen, Darinka Gerič, Jasnima Hajdinjak, Tadeja Mašič, Kamila Kramarič

3. vzgojna skupina (dekliška): Nina Nemec, Klavdija Paldauf, Branka Šemen, Marija Zorko

4. vzgojna skupina (fantovska): Milan Matjašec, Marjan Rus, Mateja Žalik Rus

5. vzgojna skupina (fantovska): Marija Balažic, Primož Kralj-Ritonja, Zora Perdigal Vučko, Nuša Zidarič

6. vzgojna skupina (fantovska):  Lidija Košar, Boris Kovšca, Karmen Ferš Kukolj, Natalija Majcen

6/1. skupina(fantovska): Andreja Žunič, Nina Miholič Glavač, Davor Rus, Staša Sabotin

Dodatno: Tamara Zadravec

V vzgojni proces so  intenzivno vključeni še svetovalni  delavci: psihologinja, socialna delavka in medicinski tehnik.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in osnovni šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v domu in šoli, po potrebi pa tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki.

Socialna delavka: Vida Šijanec
Psihologinja: Maja Seliškar

Pomembno pri delu z otroki oz. mladostniki je, da se s sprotnim informiranjem preprečuje nastanek zdravstvenih težav in skrbi za dobro psiho-fizično zdravstveno stanje.

Medicinski tehnik: Matej Rožman

Vsekakor sodelujejo v procesu tudi vodstveni delavci, ravnateljica Marija Ferenc in vodja Enote dom Kamila Kramarič ter vodja šole, svetovalna služba šole in tudi ostali nepedagoški delavci. Naši stalni sodelavci pa so tudi učitelji na šoli, zunaj Doma pa zunanji sodelavci (zdravniki, pedopsihiatri, zobozdravniki, pediatri, klinični psihologi in drugi).

Skupne službe

Brez  naših kuharic, šivilje in perice, snažilk, hišnika, tajnice in računovodkinj, bi bilo življenje v naši ustanovi skorajda nemogoče. Naš vsakdan ustvarjajo lepši in enostavnejši, obenem pa so nam vsak na svojem področju s svojim znanjem in pridnostjo za vzgled.

 

 

V galeriji so dobrote naših kuharic.

 

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Dežurna številka Vzgojnega Doma:
051/ 655 – 039

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.