Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Zaposleni

Vzgojitelji – socialni pedagogi

Vzgojitelji so ključni izvajalci dela v Domu, ki predlagajo in izvajajo vzgojni program. Vzgojno delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni v letu. Imamo 6 vzgojnih skupin. V vsaki skupini deluje ožji strokovni tim štirih vzgojiteljev. Po izobrazbi so to socialni pedagogi ali pedagogi drugega profila z opravljenim dodatnim strokovnim usposabljanjem, ki imajo obenem uporabna znanja z različnih življenjskih področij.

Vzgojitelji po vzgojnih skupinah v šolskem letu 2016/17:

1.  vzgojna skupina (dekliška): Karmen Ferš Kukolj, Lidija Košar, Klavdija Paldauf, Andrej Škrjanec

2. vzgojna skupina (fantovska): Andreja Gjerek Kreslin, Tanja Hakl Ivančič, Mateja Marovič, Marjan Rus

3. vzgojna skupina (fantovska):  Darinka Gerič, Monika Košec, Zora Perdigal Vučko, Leon Vreča

4. vzgojna skupina (fantovska): Lidija Balažic, Stela Kovačič, Kamila Kramarič (delež), Marija Balažic*, Jasmina Hajdinjak*.

5. vzgojna skupina (mešana): Erik Kurbos, Milan Matjašec, Mateja Žalik Rus, Marija Zorko*, Natalija Majcen*

Stanovanjska skupina Krapje (fantovska): Branka Šemen (vodja), Boris Kovšca, Primož Kralj-Ritonja, Jožica Rejak, Tanja Golinar*, Cigan Uroš – spremljevalec

V vzgojni proces so  intenzivno vključeni še svetovalni  delavcipsihologinja, socialna delavka in medicinski tehnik.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in osnovni šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v domu in šoli, po potrebi pa tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki.

Socialna delavka: Vida Šijanec
Psihologinja: Maja Seliškar

Pomembno pri delu z otroki oz. mladostniki je, da se s sprotnim informiranjem preprečuje nastanek zdravstvenih težav in skrbi za dobro psiho-fizično zdravstveno stanje.

Medicinski tehnik: Matej Rožman

Vsekakor sodelujejo v procesu tudi vodstveni delavci, ravnateljica Marija Ferenc in vodja Enote Dom Kamila Kramarič ter vodja šole, svetovalna služba šole in tudi ostali nepedagoški delavci. Naši stalni sodelavci pa so tudi učitelji na šoli, zunaj Doma pa zunanji sodelavci (zdravniki, pedopsihiatri, zobozdravniki, pediatri, klinični psihologi in drugi).

Skupne službe

Brez  naših kuharic, šivilje in perice, snažilk, hišnika, tajnic in računovodkinj, bi bilo življenje v naši ustanovi skorajda nemogoče. Naš vsakdan ustvarjajo lepši in enostavnejši, obenem pa so nam vsak na svojem področju s svojim znanjem in pridnostjo za vzgled.

 

 

V galeriji so dobrote naših kuharic.

 

Izjava o zasebnosti: Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vzgojnega doma Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v Vzgojnem domu Veržej. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Enota Dom (Vzgojni dom Veržej)
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 587 16 66 (Dom)
e-pošta: viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/

Hitri kontakt

Vaš e-naslov (obvezno)

Vaše sporočilo oz. vprašanje

Zaradi preprečevanja zlorab, prosim prepiši captcha v spodnji okvir:

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.