Z okrožnico MIZŠ, dne 11.12.2020 smo bili obveščeni, da se vzgojno – izobraževalno delo  še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so bili ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku  izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24.junija 2021, razen za učence 9. razreda, katerim se ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat  v šolskem letu oz. enkrat, če se predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ure tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje  tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je Vlada RS  začasno določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok glede nošenja mask določa izjeme za otroke do dopolnjenega 6.leta starosti, učence  v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Za navedene osebe se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela  obraza uporabljajo priporočila NIJZ.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vhodu.

Dostopnost