V Enoti dom že dobra tri leta vzgojitelji uvajamo načela formativnega spremljanja. V razvojno nalogo smo se vključili prvi med vzgojnimi zavodi. Dokazujemo, da se da na tak način delati tudi z otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami/ težavami.  Dve naši kolegici so sodelovali tudi pri izdaji priročnika za strokovne delavce: Formativno spremljanje kot podpora učencem s POSEBNIMI POTREBAMI. 

V priročniku je opisano, kako s formativnim spremljanjem učinkovito podpremo različne otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Poleg teoretičnih okvirjev, lahko beremo tudi o konkretnih primerih in poleg tega najdemo še številna ORODJA, ki so lahko v pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami tako pri poučevanju učnih vsebin in socialnih veščin kot tudi pri poučevanju prilagoditvenih spretnosti in sprejemljivejših oblik vedenja.

Za naročilo priročnika obiščite spletno stran knjigarne Zavoda za šolstvo KLIK

Dostopnost