Osem odpustnikov zaključuje bivanje pri nas v domu. Nekateri so imeli daljšo, drugi krajšo pot z nami. Vsi pa so na tej poti doživeli veliko različnih trenutkov, nabrali številne spomine, našli nove ali stare prijatelje, premagali težave, se soočili z različnimi izzivi …, ki bodo tako ali drugače zaznamovali njihova ali naša življenja. Pred odhodom nam to še sporočajo …

  1. NA KAJ SI PRI SEBI NAJBOLJ PONOSEN IZ ŽIVLJENJA V ZAVODU? KAJ SI DOSEGEL? KAJ SI SE NAUČIL?

Þ na moj učni uspeh
Þ ponosna sem da sem dobro uspela končati osnovno šolo
Þ da nisem več tako naivna
Þ šola in se znam učiti, uspeh
Þ naučila sem se veliko novega in zanimivega
Þ da imam večjo kontrolo nad svojimi izbruhi jeze, naučil sem se biti bolj odgovoren
Þ na sebe sem najbolj ponosna, da sem uspešno končala 9.razred. Dosegla sem, da sem dobila pozitivne ocene, da sem postala bolj odgovorna, da pomagam drugim…
Þ Na moj učni uspeh

  1. KAJ BI SPREMENIL, ČE BI ŠE ENKRAT PRIŠEL V ZAVOD?

Þ nič
Þ to, da bi se lepše obnašala
Þ bolj bi pazila pri izbiri prijateljev v zavodu
Þ da bi se še bolj potrudila pri določenih stvareh
Þ ne bi imel toliko izbruhov
Þ da bi imela boljše ocene, se potrudila pri drugih predmetih
Þ verjetno nič
Þ nič

  1. KAJ BI SVETOVAL ALI SPOROČIL NEKOMU, KI ŠE BO ALI JE ZDAJ PRIŠEL V ZAVOD?

Þ da se naj potrudijo in da naj ne bodo nesramni
Þ naj bo previden pri izbiri prijateljev in komu zaupa ter naj se jim ne pusti
Þ da naj ne bo poreden, naj ne dela »norij« v šoli in naj ne razgraja
Þ da je vredno priti v zavod, saj s tem dosežeš veliko svojih ciljev, spoznaš zelo super prijatelje
Þ da naj upošteva navodila učiteljev in pravila zavoda
Þ da najprej postavi sebe na prvo mesto, da poskrbijo za sebe in da se potrudijo uspešno končati osnovno šolo.
Þ naj ne odgovarja učitelju/ici, naj se uči in ne dela problemov
Þ naj je priden, da bo lahko hodil vsak vikend domov

  1. KAJ ŽELIŠ SPOROČITI STOKOVNIM DELAVCEM? (vzgojitelji, psihologinja, svetovalne, vodja doma, ravnateljica) ?

Þ Rada bi se zahvalila vsem, da ste vsi bili tako prijazni in da ste nam vedno bili v podporo, ko smo vas rabili.
Þ Hvala za vse.
Þ Ne vem.
Þ Ostanite še naprej tako super osebe in ne izgubljajte živcev, haha. Zelo vas bom pogrešala.
Þ Zahvaljujem se vam za vse kar ste naredili za nas to leto.
Þ Hvala vam, da ste mi pomagali in svetovali.
Þ Hvala za spodbudo.
Þ Hvala za vse.

 

Dostopnost